Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie
bip.gov.pl
Zakup paliw płynnych w 2017 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw dla ZGKiM

ZMIANY:
2016-11-30 12:06:16: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 30.11.2016.doc
2016-11-24 11:10:20: Dodano plik zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 23.11.2016.doc
Więcej >>>
2016-11-24 07:54:18: Usunięto plik zapytania z dnia 22.11.2016.doc
2016-11-23 15:07:57: Dodano plik zapytania z dnia 22.11.2016.doc
2016-11-23 15:07:57: Dodano plik zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 22.11.2016.doc
2016-11-23 15:07:57: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ - zmiany.doc
2016-11-23 15:07:57: Dodano plik formularz ofertowy złącznik nr 6.doc
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik siwz zgkim 2017.docx
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik Projekt umowy - załącznik do SWIZ.doc
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.docx
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik oferta ZGKiM Sieniawa.docx
2016-11-17 10:29:24: Dodano plik formularz ofertowy złącznik nr 6.doc
Nazwa zamówienia: „Zakup paliw płynnych w 2017 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliwa dla ZGKiM Sieniawa .” 1. Przedmiotem zamówienia Zakup paliw płynnych w 2017 roku, dokonywana bezpośrednio na stacji paliw: -oleju napędowego w ilości do 40 000 litrów, -benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 1 000 litrów, - gaz LPG w ilości 3 000 litrów. Jest to zakup w formie bezgotówkowej do zbiorników pojazdów służbowych i pojemników (kanistrów) dostarczonych przez Zamawiającego 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca musi dysponować minimum jedną stacją paliw zapewniającą możliwość całodobowego tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia zlokalizowaną w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający, w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem że ta znajduje się w odrąbie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzin. Wykonawca może wskazać inną konkretną stację w sytuacji ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży stacji wskazanej w ofercie, dopuszcza realizowanie przedmiotu zamówienia w innej stacji, pod warunkiem, że ta znajduje się w odrębie 25 km , jednak w okresie nie dłuższym niż 48 godzi. 3. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi do których będzie tankowane paliwo. 4. Wykonawca będzie prowadził ewidencję zakupionego paliwa dla każdego z pojazdów Zamawiającego. 5. Częstotliwość tankowania odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6. Podane powyżej ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zakupienia paliwa w ilościach podanych w okresie obowiązywania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość sprzedanego paliwa, pod restrykcją nałożenia kar umownych oraz kosztów naprawy uszkodzeń sprzętu i pojazdów będących następstwem stosowania przez Wykonawcę niewłaściwego paliwa, niezgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680). 8. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić do wglądu na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości na daną partię paliwa. 9. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy (załącznik do SIWZ). 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu gotówkowego. Zakupy gotówkowe będą rozliczane w zakresie zamawiającego bez łączenia bezgotówkowych zakupów paliw przy użyciu kart paliwowych. 11. Wykonawca gwarantuje, że cena paliw dla Zamawiającego nie będzie wyższa od ceny paliw dla odbiorcy detalicznego 12. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 09134100-8 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa , 09133000-0 skraplany gaz ropopochodny (LPG)
Data składania ofert:
2016-11-30 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie
WytworzyłBiały Stanisław 2016-11-17 10:29:00
PublikującyAdministrator Systemu 2016-11-17 10:29:02
Modyfikował(a) Administrator Systemu 2016-11-30 12:06:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. formularz ofertowy złącznik nr 6 40.00 KbPlik doc
2. oferta ZGKiM Sieniawa. 29.36 KbPlik doc
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 19.70 KbPlik doc
4. Projekt umowy - załącznik do SWIZ 63.50 KbPlik doc
5. siwz zgkim 2017. 34.68 KbPlik doc
6. formularz ofertowy złącznik nr 6 40.00 KbPlik doc
7. Projekt umowy - załącznik do SWIZ - zmiany 67.50 KbPlik doc
8. zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 22.11.2016 77.00 KbPlik doc
9. zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 23.11.2016 53.50 KbPlik doc
10. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2016 39.00 KbPlik doc

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawieul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622-72-35 email: zgkim83@wp.pl
Wygenerowano: 24 kwietnia 2019r. 20:01:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.